Management Intercultural

Volumul XV, Numărul 27 / 2013


Cuprins

(paginile 5-142)

1. Ileana ANASTASE (BĂDULESCU)

FACTORII CU IMPACT ASUPRA POTENŢIALULUI PRODUCTIV AL ÎNTREPRINDERII

(Pages 5-14)

2. Andreea ARMEAN

DELIMITĂRI CONCEPTUALE DINTRE „CONTROLUL RISCULUI”, „GESTIONAREA RISCULUI”, „ANALIZA RISCULUI” ȘI „MANAGEMENTUL RISCULUI”

(Pages 15-20)

3. Andreea CONSTANTINESCU

COORDONATE ALE MANAGEMENTULUI DEZVOLTĂRII DURABILE DIN PERSPECTIVA CULTURII ORGANIZAŢIONALE

(Pages 21-28)

4. Maria Irina DROMERESCHI

EDUCAȚIA ECONOMICĂ ȘI DE ANTREPRENORIAT – O CONDIȚIE NECESARĂ PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI LOCAL

(Pages 29-33)

5. Anca-Simona HROMEI

MOTIVE DE REALIZARE A FUZIUNII SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ŞI IMPACTUL ACESTOR OPERAŢIUNI

(Pages 34-40)

6. Florentina Daniela MATEI

PROIECT DE INVESTIȚII PRIVIND CONSTITUIREA UNEI FERME

(Pages 41-46)

7. Carmen NISTOR, Monica PUIU, Anca Simona HROMEI

COMBATEREA FRAUDELOR IN FUZIUNEA DINTRE SOCIETATILE TRANSFRONTALIERE

(Pages 47-53)

8. Olga N. PLEȘCO

LIMITELE INFORMAȚIONALE ALE SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎN ROMÂNIA

(Pages 54-62)


9. Monica PUIU, Carmen NISTOR

COMBATEREA FRAUDELOR PRIN FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR INFORMATIONALE. E-DOCUMENTUL JUSTIFICATIV…..O SOLUTIE???

(Pages 63-69)

10. Tudor A. RĂDULESCU

ANALIZA CRITICĂ A METODELOR SPECIFICE PENTRU A PROTEJA ACTIVELE COMPANIEI ÎN PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

(Pages 70-77)

11. Adriana-Emilia ROBU

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI ”EYE TRACKING” PENTRU A MĂSURA INTERACTIVITATEA ONLINE: UN CADRU TEORETIC

(Pages 78-83)

12. Mihai SAVIN

NOI DIMENSIUNI ALE MĂSURĂRII ŞI ANALIZEI PERFORMANŢEI ECONOMICO-FINANCIARE ÎN CONTEXTUL GUVERNANŢEI BAZATĂ PE PIEŢELE FINANCIARE

(Pages 84-97)

13. Ludmila D. SOBOL

PROVOCĂRI IMPLICATE DE EVALUAREA COMPANIILOR

(Pages 98-107)

14. Ștefan MATEI

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL RESURSELOR UMANE ÎN COMPANIILE VITICOLE MICI ŞI MIJLOCII

(Pages 108-114)

15. Dragoș G. TURLIUC, Andreea N. POPOVICI

CĂTRE UNIUNEA BANCARĂ EUROPEANĂ

(Pages 115-119)

Coperta ediției tipărite:

MI_27