Management Intercultural

Volumul XV, Numărul 29 / 2013

 

Cuprins

(paginile 7-390)

 

1. Adina APĂTĂCHIOAE
LATURA PROEMINENTĂ A MONEDEI
(Pages 7-24)

2. Cătălina Mihaela N. BĂDOIU
COOPERARE ȘI COMPETIȚIE PE PIAȚA LINIILOR AERIENE
(Pages 25-29)

3. Daniel BRÎNDESCU – OLARIU
MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA DIRECTĂ
(Pages 30-40)

4. Mariana BUNEA
IMPACTUL GUVERNANȚEI CORPORATIVE ÎN CREȘTEREA PERFORMANȚEI BANCARE
(Pages 41-53)

5. Veronica BUTNARU, Svetlana COJOCARU, Tatiana TOFAN
LEADERSHIP-UL MODERN ŞI IMPACTUL ACESTUIA ASUPRA BUNEI GUVERNĂRI
(Pages 54-63)

6. Larisa Ileana CASANGIU
ELEMENTE LEXICALE CARE ÎNNOBILEAZĂ ETHOSUL MUNTEAN
(Pages 64-67)
 
7. Silvia CHEIANU
SOCIALIZAREA POLITICĂ ÎN  FAMILIE ÎN CONTEXTUL PROCESELOR MIGRAŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA
(Pages 68-78)
 
8. Cristina CIURARU-ANDRICA
SISTEMELE DE PENSII DIN ROMÂNIA ŞI RATA DE ACTIVITATE A VÂRSTNICILOR
(Pages 79-109)
 
9. Alina COSTIN
INTEGRAREA PROFESIONALĂ A CATEGORIILOR DEZAVANTAJATE DIN  ROMÂNIA
(Pages 110-116)
 
10. Andrei DIAMANDESCU, Mihaela SUDACEVSCHI
OPTIMIZAREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI ÎN RAPORT CU COSTURILE IMPLICATE
(Pages 117-129)
 
11. Victoria FIRESCU, Diana BRÂNZĂ
GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ÎN FIRMELE ROMÂNEȘTI:  CARACTERISTICI, DIMENSIUNI, LIMITE
(Pages 130-136)
 
12. Blanca GRAMA
CINISM ÎN SCHIMBĂRILE ORGANIZAȚIONALE
(Pages 137-142)
 
13. Blanca GRAMA, Ciprian RAULEA
ABILITĂȚILE ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII
(Pages 143-148)
 
14. Veronica Ioana ILIEŞ, Paul-Alexandru FĂRCAŞ
DEFINIREA PRINCIPIILOR DE BAZĂ ALE BRANDINGULUI UNIVERSITAR ÎN ROMÂNIA
(Pages 149-164)
 
15. Corina Anamaria IOAN, Florin Alexandru LUCA, Constantin SASU
BRANDUL PERSONAL –  DE LA TEORIE LA PRACTICĂ ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
(Pages 165-170)
 
16. Corina Anamaria IOAN, Florin Alexandru LUCA, Constantin SASU
SPECIFICITATEA  BRANDULUI PERSONAL
(Pages 171-182)
 
17. Tudor IOAN
COMUNICARE ȘI CONTEXT ÎN MASS-MEDIA
(Pages 183-190)
 
18. Viorica IOAN
MODELE BANCARE  DE DETERMINARE A BONITĂȚII
(Pages 191-200)
 
19. Ion Gr. IONESCU
ADAPTAREA MARILOR MAGAZINE LA CONDIŢIILE CRIZEI FINANCIARE. STUDIU DE CAZ LA FIRMA CARREFOUR ROMÂNIA
(Pages 201-207)
 
20. Gabriela KELEMEN, Fausto PRESUTTI, Mariana NOREL
BUNE PRACTICI PRIVIND CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR. FORMAREA INIȚIALĂ
(Pages 208-220)
 
21. Ştefan MATEI
CONSTRUIREA DE PARTENERIATE STRATEGICE ÎN MARKETINGUL PRODUSELOR VITICOLE
(Pages 221-226)
  
22. Ortansa FLOREA (MOISE)
STRUCTURA CERERII ŞI A OFERTEI DE FORŢĂ DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA
(Pages 227-233)
 
23. Florin Alin OROS
DESĂVÂRȘIREA UNIRII BISERICEȘTI DE LA 1700-1701 SUB EPISCOPUL ATANASIE
(Pages 234-241)
 
24. Cristina – Marilena PARASCHIV
CONTRACTUL DE FIDUCIE
(Pages 242-247)
 
25. Emilia PASCU, Petronela Sonia NEDEA
DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN ECO-DESIGN
(Pages 248-254)
 
26. Camelia PAVEL
PUBLICITATEA ȘI PROPAGANDA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ: ASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI
(Pages 255-263)
 
27. Cristian PETRE
AFECȚIUNE ȘI NEGLIJARE – EXPERIENȚE CU ROL INSTRUMENTAL PENTRU COPIL. ANALIZĂ SUCCINTĂ TRANSDISCIPLINARĂ
(Pages 264-272)
 
28. Viorel POP
TEHNOLOGIA – SURSĂ A PROGRESULUI ECONOMIC
(Pages 273-279)
 
29. Florina POPA
IMPACTUL CRIZEI MONDIALE ASUPRA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
(Pages 280-288)
 
30. Andreea N. POPOVICI, Dragos G. TURLIUC
INFLUENŢA LEGISLAŢIEI ASUPRA ACHIZIŢIILOR ŞI FUZIUNILOR BANCARE EUROPENE
(Pages 289-301)
 
31. Corina ROTAR, Ioana LEPĂDATU
TEORIA STABILIRII AGENDEI ÎN PRESA SCRISĂ ROMÂNEASCĂ
(Pages 302-312)
 
32. Mihai  SAVIN
METODE DE OPTIMIZARE A PERFORMANŢEI CONCEPTULUI DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ
(Pages 313-320)
 
33. Stela SPÎNU
DIMENSIUNEA POLITICILOR CULTURALE ALE REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
(Pages 321-325)
 
34. Mihaela SUDACEVSCHI
ANALIZA STRUCTURII INDICILOR BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI
(Pages 326-339)
 
35. Mihaela SUDACEVSCHI
BITCOIN – UN NOU TIP DE MONEDĂ
(Pages 340-348)
 
36. Tatiana TOFAN, Svetlana COJOCARU, Veronica BUTNARU
VALORIFICAREA RESURSELOR UMANE PRIN PRISMA STIMULĂRII CREATIVITĂȚII
(Pages 349-352)
 
37. Ioana-Iuliana TOMULEASA
MACROPRUDENȚIALITATEA ȘI STABILITATEA FINANCIARĂ
(Pages 353-365)
 
38. Mariana Rodica ȚÎRLEA
CONFIGURAREA BUGETULUI ÎN PROIECTUL DE INVESTIȚII “VILLA THEONELIS AGROTOURISM” CU FINANȚARE EUROPEANĂ
(Pages 366-370)
 
39. Aurelia ȚURCAN
CUM SE MĂSOARĂ ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE: O SCURTĂ TRECERE ÎN REVISTĂ
(Pages 371-381)
 
40. Dumitru ZAIŢ, Angelica-Nicoleta ONEA, Ruxandra CIULU, Maria TĂTĂRUŞANU
PERSPECTIVĂ EMPIRICĂ CU PRIVIRE LA RELAȚIA CULTURĂ – RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ
(Pages 382-390)

 

Coperta ediției tipărite:

MI_29