Management Intercultural

Volumul XVI, Numărul 30 / 2014

Cuprins

(paginile 6-289)

 

 1. Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA INDIRECTĂ

(Paginile 6-20)

 

 1. Irina Raluca BUSUIOC WITOWSCHI, Florin-Alexandru LUCA

FACTORII DETERMINANȚI AI PROFITABILITĂȚII SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC

(Paginile 21-29)

 

 1. Irina Raluca BUSUIOC WITOWSCHI, Florin-Alexandru LUCA

STRUCTURA CAPITALULUI BANCAR

(Paginile 30-36)

 

 1. Mădălina CALANCE, Andreea-Nicoleta DONICI

O PLEDOARIE PENTRU INTRODUCEREA RAȚIONAMENTULUI CONSPIRATIV ÎN ȘTIINȚA ECONOMICĂ

(Paginile 37-49)

 

 1. Larisa Ileana CASANGIU

LIMITELE LIMBAJULUI POZITIV

(Paginile 50-54)

 

 1. Costel-Ioan I. CIOBAN, Gabriela-Liliana I. CIOBAN

CRIZA ECONOMICĂ – O ISTORIE MEREU ACTUALĂ

(Paginile 55-68)

 

 1. Cătălina-Maria CIOROBÂTCĂ (NECULA)

PRINCIPALELE SURSE ETIMOLOGICE ALE ARGOULUI ROMÂNESC ACTUAL

(Paginile 69-80)

 

 1. Alexandrina D. CRUCEANU, Ionel MUNTELE, Dănuț-Gabriel COZMA

STAREA DE SĂNĂTATE UN PREDICTOR AL AUTOEVALUĂRII CALITĂȚII VIEȚII PERSONALE

(Paginile 81-92)

 

 1. Maria Irina DROMERESCHI

DIMENSIUNILE ANTREPRENORIATULUI ROMÂNESC – ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ

(Paginile 93-101)

 

 1. Corina Anamaria IOAN, Florin-Alexandru LUCA, Constantin SASU

MARKETINGUL PERSONAL IN MEDIUL ONLINE – DEZVOLTAREA BRANDULUI PRIN INTERMEDIUL RETELELOR DE SOCIALIZARE

(Paginile 102-115)

 

 1. Anca Andreea N. MANEA

DERULAREA PROCESULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA

(Paginile 116-121)

 

 1. Marilena MARIN

PROTECTIA JURIDICA A DREPTURILOR OMULUI INTRE CUTUMA, LEGE SI JURISPRUDENTA

(Paginile 122-126)

 

 1. Florentina Daniela I. MATEI (TITILINĂ)

MANAGEMENTUL SERVICIILOR IN AGROTURISM

(Paginile 127-131)

 

 1. Ştefan MATEI

ANALIZA PRINCIPALILOR CONCURENTI AI COMPANIILOR VINI – VITICOLE DIN ZONA DE EST A ROMANIEI

(Paginile 132-137)

 

 1. Ştefan MATEI

ANALIZA MEDIULUI EXTERN CE INFLUENTEAZA ACTIVITATEA COMPANIILOR VITICOLE DIN ZONA MOLDOVEI

(Paginile 138-141)

 

 1. Marius Ioan MIHUȚ

GRUPISMUL – PIATRA DE TEMELIE A MANAGEMENTULUI NIPON

(Paginile 150-157)

 

 1. Mariana NEDELCU (BUNEA)

IMPACTUL BASEL III IN PERFORMANTA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC

(Paginile 158-164)

 

 1. Anton P. PARLAGI

ANTROPONOMIA – INSTITUŢIONALIZAREA JURIDICĂ A FIINŢEI UMANE

(Paginile 165-192)

 

 1. Camelia PAVEL

PUBLICITATEA CA MIJLOC DE MANIPULARE A OAMENILOR

(Paginile 193-200)

 

 1. Cristian PETRE

ASPECTELE INTERACTIUNII STILURILOR DOMINANTE DE PREDARE SI DE AUTORITATE

(Paginile 201-210)

 

 1. Florina POPA

ASPECTE PRIVIND FORMELE DE REGIONALIZARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

(Paginile 211-218)

 

 1. Daniela P. POPA, Georgeta Gh. DOBRESCU

INFLUENŢA FACTORILOR DE RISC ASUPRA DECIZIEI MANAGERIALE

(Paginile 219-224)

 

 1. Mihai SAVIN

APRECIERI PRIVIND POSIBILITATEA DEMĂSURARE APERFORMANŢEI ENTITĂŢII ECONOMICE ÎN CONCORDANŢĂ CU SISTEMUL DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

(Paginile 225-241)

 

 1. Constantin ŞTREANGĂ

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ALE ORAŞULUI TÂRGU OCNA

(Paginile 242-247)

 

 1. Mihaela SUDACEVSCHI

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDITARE IN BANCILE DIN ROMANIA

(Paginile 248-253)

 

 1. Sorin TERCHILĂ

ACTIVITATEA COMPANIILOR MASS MEDIA DIN STATELE UNITE ALE AMERICII. IMPACTUL GENERAT ÎN ECONOMIE, SOCIETATE ȘI POLITICĂ

(Paginile 254-262)

 

 1. Mariana Rodica ȚÎRLEA

PROBLEME ALE TERMENILOR SPECIFICI CONTRACTELOR DE CREDIT

(Paginile 263-267)

 

 1. Mariana Rodica ȚÎRLEA

ASPECTE PRACTICE PRIVIND SOLVABILITATEA ÎNTREPRINDERII CA METODĂ DE ANALIZĂ A RISCULUI

(Paginile 268-273)

 

 1. Mariana Rodica ȚÎRLEA

SPECIFICUL CONTULUI CURENT ÎN LEGĂTURĂ CU CLIENTUL

(Paginile 274-280)

 

 1. Mariana Rodica ȚÎRLEA

EVOLUȚIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN TIMP

(Paginile 281-286)

 

 1. Ana Monica POP

THE ALLOCATION OF EUROPEAN FUNDS IN ROMANIA

(Paginile 287-290)

 

______________________________________________________________________________

 

 1. Florin-Alexandru LUCA

Recenzie volum: MANAGEMENTUL INTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, Autor: Prof.univ.dr.Constantin SASU

(Paginile 287-289)

 

MI_30