Management Intercultural

Volumul XVIII, Numărul 35 / 2016

(paginile 7-104)

 

 1. Nicoleta HRISTU (HURMUZACHE)

THE IMAGE OF THE CLOWN IN MAX BLECHER’NOVEL

(Paginile 7-14)

 

 1. Gabriela Cecilia STĂNCIULESCU, Aurora Costina LINCĂ, Adrian Cătălin VOINILĂ

A METHOD OF INCREASING THE NUMBER OF TOURISTS IN ROMANIA: SIBIU – EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

(Paginile 15-20)

 

 1. Dumitru FILIPEANU, Florin-Alexandru LUCA

DISRUPTING SHOCKS IN POSTWAR GLOBAL ECONOMIC EXPANSION

(Paginile 21-27)

 

 1. Dumitru FILIPEANU, Florin-Alexandru LUCA

THE LEGACY OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND ITS LIMITATIONS

(Paginile 29-33)

 

 1. Sorin BRICIU, Dimi OFILEANU

L’UTILISATION DE LA PENSÉE LEAN DANS LE CONTEXTE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

(Paginile 35-40)

 

 1. Silvia GRĂDINARU

PRESENT TIMES SPORT MANAGEMENT

(Paginile 41-44)

 

 1. Maria OPREA

THE FAILURE OF SOCIALIZATION AND DEVIANT BEHAVIORS OF MINORS -CASE STUDY FOR ARAD COUNTY-

(Paginile 45-52)

 

 1. Georgiana-Loredana FRECEA

CSR REPORTING IN BANKS – THE ROMANIAN EVIDENCE

(Paginile 53-59)

 

 1. Redouane MOUHOUB, Abdelmalek DEBBIHI

L’UNION EUROPEENNE MISE A L’EPREUVE PAR LA CRISE MIGRATOIRE

(Paginile 61-66)

 

 1. Florin Alexandru LUCA, Irina Raluca BUSUIOC WITOWSCHI

ASSESING THE DETERMINANTS OF BANK LIQUIDITY. CASE STUDY ROMANIAN BANKING SYSTEM

(Paginile 67-73)

 

 1. Alina-Costina LUCA, Mariana PĂGUȚE, Constantin IORDACHE

MANAGEMENT OF DEEP VEIN THROMBOSIS AT PAEDIATRIC POPULATION

(Paginile 75-78)

 

 1. Alina-Costina LUCA, Constantin IORDACHE, Mariana PĂGUȚE

CARDIOVASCULAR MANIFESTATIONS IN AUTOIMMUNE DISEASES

(Paginile 79-85)

 

 1. Gabriela Cecilia STĂNCIULESCU, Casiana RADUT, Dan Matei DIACONESCU

MANAGEMENT  OF TOURISM TRANSPORT

(Paginile 87-94)

 

 1. Sanda GOLOPENȚIA

RECENZIE: CONSTANTIN BRĂILOIU INEDIT SAU DESPRE GLOBALIZAREA ETNOMUZICOLOGIEI

(Paginile 95-97)

 

 1. Arina MODREA, Alexandra SILVAȘ

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN EDUCATIONAL PROCESS

(Paginile 99-104)